چطور از هم می‌پاشیم؟

آرامش آلن دوباتن

شما مانند سفالینه‌ای با ترک‌های ریز هستید که قابل‌تشخیص نیستند. حتی ضربه‌ای کوچک هم کل آن را از هم می‌پاشد. شرایط ایده‌آل این است که می‌توانستیم پیشاپیش به دیگران در مورد حساسیت‌های خویش هشدار دهیم، تا وقتی با ما سروکار دارند این مسئله را در نظر بگیرند. ولی نه چنین چیزی ممکن است و نه مطلوب. اگر بگوییم ضعیف‌تر جلوه می‌کنیم.

آلن دوباتن
آرامش

بهترین رویکرد این است که بدانیم کسی با ما مشکل شخصی ندارد. شاید اصلا ما برای دیگران وجود نداریم.
ما نخی هستیم بسیار نازک و رنجور که با هر تلنگری از هم می‌گُسلیم.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت