متیو پری، مرگ یک مجنون

مرگ متیو پری چندلر بینگ

چندلر بینگ مخلوق متیو پری است. اما چندلر و این آدم برای من اتفاقی بوده بسیار متفاوت.

چندلر «جنون کلمه» دارد؛ جنونی که زندگی را برایم قابل‌زیست و قابل‌تحمل کرده است.

جمله‌ی معروفش این است: «وقتی حالم خوب نیست، جوک می‌گم» و جالب این‌که همیشه در حال مزه‌پرانی است.

به الهام از این جمله، من هم یکی برای خودم ساخته‌ام: «وقتی حالم خوب نیست، پناه می‌برم به کلمات» و جالب این‌که همواره زیر سقف کلماتم.

این آدم با «کلمات» جهان را از نو بنا می‌کند. مرگ چنین کسی، با چنین میراثی، هیچ کم از مرگ یک دوست نیست.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت