دوست یابی به‌شیوه‌ی عطار

دوست یابی به‌شیوه‌ی عطار
طرح از حماد جوادزاده

دوستی با کسی کن که به تغیر تو متغیر نگردد.

عطار

ما در هر لحظه در حال تبدیل به نسخه‌های مختلفی هستیم؛ گاهی نسخه بهتر است و گاهی بدتر.

دوست و یار واقعی آن کسی است که همواره در کنار آدم می‌ماند. نسخه‌های مختلف آدم را می‌پذیرد.

البته برای موفقیت، این رویکرد باید دوطرفه باشد. هر دو طرف بدانند که ممکن است با نسخه‌های مختلفی از دیگری مواجه شوند و باید پذیرایش باشند.

شعرخوانی بیشتر:

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت