لذت خودسرزنشی

اعتیاد به خودسرزنشی بسیار جدی و خطرناک است.

لذت خودسرزنشی بسیار کیف می‌دهد.

مبادا معتاد شوید!

اعتیاد به خودسرزنشی بسیار جدی و خطرناک است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت