احساسم نسبت به کتابخانه‌ام

کتاب

این احساس واقعی است که از قفسه‌ی کتابخانه‌ام می‌گیرم؛ دریچه‌ای رو به آزادی مطلق، به بوی دریا و حس نسیمی خنک رو‌به‌روی منظره‌ای که دل آدم را آب می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت