آدم، درد، دیوانه

قدرت باور تد لاسو
قدرت باور در سریال تد لاسو

وقتی انسانی از درد دیوانه می‌شود
دیگران دردش را نه،
فقط دیوانگی‌هایش را می‌بینند.

مورات منتش


چرا درد آدم را دیوانه می‌کند؟

زمانی که آدم باور کند درد کارش را یکسره ساخته و دیوانه‌اش کرده، دیوانه می‌شود.

شکی نیست که درد آدم را فلج کرده و باعث می‌شود کارهایی بکند که تصورش را هم نمی‌کرد، اما این جنون نیست، این آدمی است که دارد با درد می‌جنگد، زمین می‌خورد و باز سرپا می‌شود.

جنون ناشی از درد زمانی کاری می‌شود که آدم وا بدهد و باور کند شکست را؛ این نوع دیوانگی پله‌ی یکی مانده به مرگ است. 

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت