درهای یک ثانیه‌ای

باید از دری می‌گذشتم

دری کوچک

دری که یک ثانیه طول و عرض داشت

اما من ازش عبور نکردم

وقتم را به خیره شدن گذراندم

به پلک زدن

نمی‌دانستم

عبور نکردن از این در

ماندن پشت این در

نرسیدن به خورشید است

ماندن در شب است

از درهایش یک ثانیه‌ای باید عبور کرد

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت